Chỉ dẫn liên hệ với đại sứ quán Hàn Quốc và lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Phòng lãnh sự quán Hàn Quốc

Phụ trách việc cấp thị thực, xác nhận lãnh sự, …

Lãnh sự quán Hàn Quốc

Lãnh sự quán Hàn Quốc

 

Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Liên hệ:

 • Điện thoại 84 – 4 – 3771 – 0404
 • Fax: 84 – 4 – 3831 – 6834
 • Liên hệ khẩn cấp: 84 – 90 – 341 – 3271 / 84 – 90 – 462 – 5515
 • E-mail: korembviet@mofa.go.kr

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ:

 • Điện thoại: 84 – 4 – 3831 – 5110~6
 • Fax: 84 – 4 – 3831 – 5117
 • Liên hệ khẩn cấp: 84 – 90 – 402 – 6126 / 84 – 90 – 320 – 6566
 • E-mail: korembviet@mofa.go.kr

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc

 

Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ

 • Điện thoại: 84 – 4 – 3944 – 5980
 • Fax: 84 – 4 – 3944 – 5983
 • Liên hệ khẩn cấp: 84 – 90 – 485 – 3000
 • E-mail: korembviet@mofa.go.kr

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc

 

Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ:

 • Điện thoại: 84 – 8 – 3822 – 5757
 • Fax: 84 – 8 – 3822 – 5750
 • Email: hcm02@mofat.go.kr

Comments